“Gclub” ทุกคนอาจจะมีความจริงจังในการมองเห็นถึงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแตกต่างกัน

        ทุกคนอาจจะมีความจริงจังในการมองเห็นถึงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงไม่ว่าเรากำลังพยายามจะเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในรูปแบบใดมันยังคงกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคิดและพิจารณาให้เห็นถึงเหตุผลที่ชัดเจนว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรานั้นอะไรจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรืออะไรจะเป็นเรื่องราวที่เลวร้ายไม่ว่าในการเกิดขึ้นแต่ละด้านจะมีเหตุผลให้เราได้เข้าถึงในสิ่งที่ตัวเองต้องการประการใดก็ตามมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้ว่าการเกิดขึ้นในแต่ละด้านนั้นจะมี

ความสูญเสียตามแบบที่เรากำหนดแล้วหรือไม่ ซึ่งความละเอียดอ่อนในจุดนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้เป็นอย่างดีว่าการเกิดขึ้นในแต่ละรูปแบบมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราจำเป็นจะต้องมองเห็นได้ถึงเงื่อนไขที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันไม่ว่าความเป็นจริงในแต่ละด้านจะบ่งบอกเราถึงประการใดก็ตามแต่เหตุผลที่เราจะเลือกเห็นถึงการเล่นเกมการพนันหรือเกม Gclub มันย่อมจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานะจำเป็นต้องรับรู้ว่าการเกิดขึ้นในแต่ละด้านของการสูญเสียมันจะเป็นสิ่งที่เราพบเจอด้วยอะไรในการที่จะมองเห็นถึงสิ่งที่ต้องการได้อย่างสูงสุด

    หลายครั้งประเด็นในการแก้ไขปัญหาอาจทำให้เราเข้าใจถึงปัจจัยเหล่านี้ได้อย่างแตกต่างกันไปไม่ว่าในแต่ละด้านจะมีเหตุผลอย่างไรในการที่จะมองเห็นถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมันยังคงกลายเป็นจุดหนึ่งในการที่เราจะได้เข้าใจและเรียนรู้ได้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น Gclub กับเรานั้นเขาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวร้ายมันยังขึ้นอยู่ที่ว่าเรากำลังที่จะมองเห็นถึงความต้องการอย่างไรได้มากกว่าไม่ว่าในแต่ละด้านจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราหรือไม่อย่างไรต่อสุดท้ายแล้ว ถ้าเราเชื่อว่ามันจะถูกปฏิบัติไม่ได้ตามจุดประสงค์ของเรามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะยอมรับมันได้ในท้ายที่สุด